Assemblea General Ordinària

Assemblea

D’acord amb els estatuts de la nostra entitat el proper dijous 2 de març 2023 a les 7 de la tarda a la Sala Noble del Edifici Calisay es portarà a terme l'Assemblea General Ordinària de la nostra entitat amb aquest ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acte de l’assemblea anterior si s’escau. (En aquest enllaç podeu llegir l’acte de l’assemblea anterior).
  2. Informe de les activitats realitzades durant l’any 2022.
  3. Informe econòmic de l’exercici 2022.
  4. Informe de les activitats a realitzar durant l’any 2023
  5. Elecció del nou President.
  6. Torn obert de preguntes .

Si algun soci o sòcia vol presentar la seva candidatura a la presidència de l’Agrupació, ha de comunicar-ho a la Secretària de l’entitat abans de l'inici de l’Assemblea.


Publicat el: dt., 14/02/2023 - 17:54